Hỗ trợ nhập cảnh và thị thực đến Canada

  • Hàng chục cách để di chuyển đến Canada
  • Visa du học mà không cần thi IELTS
  • Nhập cư kinh doanh
  • Hỗ trợ từ năm 2015
Nhập cư đến Canada

Giới thiệu về dự án

Immigrant.Today là con đường của bạn để nhập cư và định cư thành công tại Canada.
Bắt đầu hoạt động vào năm 2015 với tư cách là một cổng thông tin, chúng tôi đã phát triển thành một cơ quan tư vấn chuyên gia. Nhóm của chúng tôi đã phát triển và tối ưu hóa các chương trình và chiến lược khác nhau để nhập cư vào Canada.
Chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về các sắc thái của quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng khi xử lý thị thực. Ngoài ra, nhờ mạng lưới đối tác mạnh mẽ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp chìa khóa trao tay toàn diện.
Đánh giá cơ hội miễn phí
Immigrant.Today