Đánh giá cơ hội

Chương trình đề cử cấp tỉnh

Chương trình đề cử cấp tỉnh

Các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada có chương trình nhập cư riêng, thường có yêu cầu thấp hơn so với liên bang.

Mỗi tỉnh và hai vùng lãnh thổ của Canada đều có Chương trình đề cử cấp tỉnh riêng. Các chương trình này cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ mời các ứng viên muốn nhập cư vào Canada và quan tâm đến việc định cư ở một khu vực cụ thể.

Hiện có các chương trình nhập cư cấp tỉnh sau đây:

Nhập cư vào Alberta Mô tả tỉnh Vẽ lịch sử
Nhập cư vào British Columbia Mô tả tỉnh Vẽ lịch sử
Nhập cư vào Quebec Mô tả tỉnh Vẽ lịch sử
Nhập cư vào Manitoba Mô tả tỉnh Vẽ lịch sử
Nhập cư vào Nova Scotia Mô tả tỉnh Vẽ lịch sử
Nhập cư vào New Brunswick Mô tả tỉnh -
Nhập cư đến Newfoundland và Labrador Mô tả tỉnh -
Nhập cư vào Ontario Mô tả tỉnh Vẽ lịch sử
Nhập cư vào Đảo Hoàng tử Edward Mô tả tỉnh Vẽ lịch sử
Nhập cư vào Saskatchewan Mô tả tỉnh Vẽ lịch sử
Di cư đến Lãnh thổ Tây Bắcи Mô tả lãnh thổ -
Nhập cư vào Yukon Mô tả lãnh thổ -

Lãnh thổ Nunavut của Canada không có chương trình nhập cư.

Các tỉnh vùng Đại Tây Dương của Canada (New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, Đảo Prince Edward) cũng có một chương trình chung gọi là Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương. Nó có yêu cầu tương đối thấp và dành cho những ứng viên muốn sống và làm việc tại một trong các khu vực Đại Tây Dương.

Mỗi chương trình cấp tỉnh được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của tỉnh/lãnh thổ để mời các ứng viên có thể sống và làm việc trong khu vực.

Bài viết đầy đủ chỉ dành cho các thành viên của cộng đồng Immigrant.Today.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn để đọc nó miễn phí.

Đăng nhập vào trang web

 • #nhập cư vào Canada
 • #Chương trình đề cử cấp tỉnh
 • #nhập cư vào Canada
 • #nhập cư vào Alberta
 • #nhập cư vào Manitoba
 • #nhập cư vào Ontario
 • #nhập cư vào British Columbia
 • #nhập cư vào Saskatchewan
 • #nhập cư vào Đại Tây Dương
 • #nhập cư vào Yukon
 • #nhập cư vào Lãnh thổ Tây Bắc
 • #yêu cầu nhập cư vào Canada
 • #cơ hội định cư Canada
 • #làm thế nào để định cư Canada