Đánh giá cơ hội

Nhập cư vào các tỉnh vùng Atlantic - Chương trình nhập cư Atlantic

Nhập cư vào các tỉnh vùng Atlantic - Chương trình nhập cư Atlantic

Chương trình Đại Tây Dương cho phép người lao động thuộc nhiều ngành nghề nhập cư vào Canada và có yêu cầu thấp về ngôn ngữ và tiền bạc.

Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương là một chương trình nhập cư khu vực cho phép những người lao động có tay nghề và sinh viên tốt nghiệp đại học có được thường trú tại Canada. Các yêu cầu về ngôn ngữ, giáo dục và tài chính cho chương trình được giảm bớt.

Tính năng chương trình

Theo chương trình nhập cư Đại Tây Dương, bạn có thể chuyển đến một trong bốn tỉnh Đại Tây Dương ở miền đông Canada:

Trước khi nộp đơn, ứng viên phải tìm được việc làm tại một trong các tỉnh được liệt kê. Tuy nhiên, thiếu chuyên gia ở những khu vực này, vì vậy người sử dụng lao động có thể thuê ứng viên nước ngoài một cách đơn giản mà không cần Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), yêu cầu công ty phải chứng minh rằng có không có ứng cử viên phù hợp cho vị trí trong số công dân và cư dân Canada.

Mỗi tỉnh có một danh sách các nhà tuyển dụng được chỉ định có thể thuê người nước ngoài theo Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương.

Hạng mục ứng viên

Hai loại ứng viên có thể đăng ký chương trình Atlantic:

Bài viết đầy đủ chỉ dành cho các thành viên của cộng đồng Immigrant.Today.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn để đọc nó miễn phí.

Đăng nhập vào trang web

Nguồn
 • #nhập cư vào Canada
 • #người nhập cư vào Canada
 • #thị thực đến Canada
 • #quốc tịch Canada
 • #cư trú tại Canada
 • #thường trú tại Canada
 • #việc làm ở Canada
 • #nhập cư vào Canada Đại Tây Dương
 • #Thí điểm nhập cư
 • #Chương trình tay nghề cao Atlantic
 • #Chương trình tay nghề trung cấp Atlantic
 • #Atlantic International Chương trình sau đại học
 • #Phân loại nghề nghiệp quốc gia
 • #NOC
 • #Đánh giá bằng cấp giáo dục
 • #ECA
 • #LMIA
 • #danh sách nhà tuyển dụng AIPP
 • #chương trình nhập cư cấp tỉnh vào Canada
 • #Chương trình thí điểm Đại Tây Dương
 • #Nhà tuyển dụng thí điểm nhập cư Đại Tây Dương
 • #Đại Tây Dương Nhà tuyển dụng thí điểm
 • #cơ hội nhập cư Canada
 • #cách di chuyển sang Canada