Đánh giá cơ hội

Các chương trình nhập cư liên bang vào Canada

Các chương trình nhập cư liên bang vào Canada

Canada có một số chương trình nhập cư liên bang. Ưu điểm chính của họ so với các chương trình cấp tỉnh là bạn có thể sống và làm việc ở bất cứ đâu tại Canada.

Chính phủ liên bang (chính) Canada đã phát triển một số chương trình nhập cư lớn để thu hút các chuyên gia từ các quốc gia khác. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia các chương trình này, bạn sẽ nhận được quyền thường trú (PR) và có thể sống ở bất kỳ tỉnh và thành phố nào của Canada ngoại trừ Quebec. Hầu hết người nhập cư chọn Toronto, Vancouver hoặc Ottawa.

Có các chương trình nhập cư liên bang sau đây:

Đơn xin nhập cư được chấp nhận thông qua hệ thống Express Entry. Thật không may, không phải ai cũng đủ điều kiện tham gia các chương trình này.

Nếu chúng tôi tham gia chương trình phổ biến nhất, Công nhân lành nghề Liên bang, ứng viên phải còn trẻ, có kiến thức tốt về tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp, có trình độ học vấn tốt và kinh nghiệm làm việc ở quê nhà. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, những người như vậy không nhiều.

Chương trình Lớp học trải nghiệm Canada chỉ phù hợp với những người đã sống ở Canada và đã làm việc ở đó ít nhất 1 năm. Thông thường đây là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Canada. Đây là lý do tại sao nhập cư vào Canada thông qua giáo dục rất phổ biến.

Bài viết đầy đủ chỉ dành cho các thành viên của cộng đồng Immigrant.Today.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn để đọc nó miễn phí.

Đăng nhập vào trang web

 • #Các chương trình nhập cư liên bang đến Canada
 • #Nhập cư vào Canada
 • #Công nhân lành nghề liên bang
 • #FSW
 • #Lớp trải nghiệm Canada
 • #CEC
 • #Federal Skilled Trades
 • #FST
 • #Express Entry
 • #Nhập cư vào Canada với trình độ học vấn cao hơn
 • #Nhập cư đến Canada mà không cần học cao hơn
 • #Nhập cư vào Canada thông qua du học
 • #Nhập cư vào Canada thông qua giáo dục
 • #ở lại Canada sau khi học
 • #cách nhập cư vào Canada
 • #cách di cư sang Canada
 • #nhập cư qua<exd class='notranslate'>Exc9</exd >
 • #di cư đến Canada thông qua Express Entry
 • #cơ hội nhập cư vào Canada
 • #cách di chuyển đến Canada