Đánh giá cơ hội

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trang này mô tả quy trình thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cổng thông tin Immigrant.Today.

Trang này mô tả quy trình thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng trang web Immigrant.Today có tại https://Immigrant.Today (sau đây gọi tắt là “Trang web”, “Trang web”, “Chúng tôi”). Người dùng là người đã đăng ký trên Trang web cũng như người chưa trải qua thủ tục đăng ký nhưng đã truy cập các trang của Trang web ít nhất một lần.

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự đồng ý của mình với Chính sách quyền riêng tư này ("Chính sách"). Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng rời khỏi Trang web.

Thông tin nào chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân theo những cách sau:

  1. thông qua dữ liệu và thông tin đăng ký mà Người dùng cung cấp hoặc nhập trên các trang cụ thể của Trang web;
  2. thông qua các phương tiện tự động, cụ thể là cookie. Đọc thêm về cookie bên dưới.

Chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại di động, tuổi, nghề nghiệp và thông tin nhận dạng cá nhân khác. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Người dùng chia sẻ nhận xét, đề xuất, ý kiến và thông tin khác về Trang web và các dịch vụ được cung cấp.

Người dùng có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, nhưng điều đó có thể hạn chế quyền truy cập của họ vào một số dịch vụ và tài nguyên của Trang web.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu nhận dạng cá nhân mà chúng tôi nhận được từ Người dùng được sử dụng cho các mục đích sau:

  • để thiết lập liên hệ với Người dùng;
  • nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Thông tin do Người dùng cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu và nhu cầu hỗ trợ của người dùng;
  • để cá nhân hóa trải nghiệm Người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách Người dùng sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang web;
  • định kỳ gửi thông tin cho Người dùng và các thông điệp tiếp thị khác về dịch vụ của chúng tôi qua e-mail. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của Người dùng để gửi cho Người dùng thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Địa chỉ email của Người dùng cũng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi, yêu cầu hoặc yêu cầu khác của Người dùng.

Thanh toán cho dịch vụ

Việc chấp nhận thanh toán cho các dịch vụ do Chúng tôi cung cấp được thực hiện qua kết nối an toàn bằng dịch vụ Stripe. Chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin thanh toán của Người dùng.

Thống kê khách truy cập

Số lượng khách truy cập vào Trang web được ghi lại bằng Google Analytics. Dịch vụ này ghi lại những trang mà Người dùng xem trên Trang web của chúng tôi, cách Người dùng truy cập Trang web của chúng tôi và một số thông tin cơ bản về máy tính của Người dùng. Thông tin này là ẩn danh.

Dữ liệu chúng tôi thu thập từ các dịch vụ phân tích giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đối tượng của Trang web và làm cho Trang web trở nên thú vị và thân thiện hơn với Người dùng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google Analytics hoạt động và nếu muốn, hãy bỏ nó.

Cá nhân hóa quảng cáo

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể trên Trang web của chúng tôi, để đo lường mức độ tham gia và hiệu quả cũng như đặt quảng cáo được cá nhân hóa.

Tiết lộ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thống kê về khách truy cập Trang web với các bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác kinh doanh và nhà tài trợ, để tìm hiểu về sở thích và sở thích của Người dùng cũng như cải thiện và phát triển mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi.

Cập nhật chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích Người dùng kiểm tra trang này thường xuyên để biết những thay đổi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào.

  • #bảo mật
  • #chính sách quyền riêng tư
  • #thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân
  • #thanh toán dịch vụ