Đánh giá cơ hội

Tìm việc làm ở Canada bây giờ thậm chí còn dễ dàng hơn đối với người nước ngoài

Tìm việc làm ở Canada bây giờ thậm chí còn dễ dàng hơn đối với người nước ngoài

Giấy phép đơn giản hóa hiện có sẵn cho 84 ngành nghề khác nhau.

Kể từ tháng 1 năm 2024, Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada đã triển khai giai đoạn thứ hai của chương trình Thí điểm sử dụng lao động được công nhận (REP), thuộc chương trình Người lao động nước ngoài tạm thời. Nó được thiết kế để đơn giản hóa quy trình nộp đơn cho các nhà tuyển dụng Canada muốn thuê lao động không có quốc tịch hoặc nơi cư trú tại Canada.

Những nhà tuyển dụng nào đủ điều kiện tham gia chương trình?

Bộ đang chấp nhận đơn đăng ký từ những người sử dụng lao động đã chứng minh được độ tin cậy của họ theo Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời. Để tham gia, họ phải:

 • Đạt được ít nhất 3 Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) tích cực trong vòng 5 năm qua;
 • Thuê lao động nước ngoài tạm thời cho các vị trí đang thiếu hụt ở Canada (những vị trí này được ghi trong sổ đăng ký đặc biệt).

Nhà tuyển dụng được phê duyệt theo chương trình này sẽ nhận được:

 • Thời hạn hiệu lực LMIA kéo dài: 36 tháng thay vì 18 tháng;
 • Đơn giản hóa quy trình đăng ký tuyển dụng nhân viên bổ sung;
 • Một lưu ý đặc biệt trên các trang web việc làm.

Với sự thư giãn như vậy, việc thuê chuyên gia nước ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Những loại nghề nghiệp này là gì?

Giai đoạn đầu tiên được triển khai vào ngày 12 tháng 9. Vào thời điểm đó, chương trình chỉ dành riêng cho các công việc liên quan đến nông nghiệp. Cụ thể hơn, giai đoạn đầu ảnh hưởng tới 4 ngành nghề:

Giai đoạn thứ hai được triển khai từ tháng 1 năm 2024 và có nghĩa là sẽ mở rộng đáng kể danh sách các ngành nghề hiện có. Ngoài các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, việc tuyển dụng đơn giản hiện có sẵn cho các nhà tuyển dụng ở:

chăm sóc sức khỏe, xây dựng, thương mại, bảo hiểm, kinh doanh nhà hàng, luyện kim, công nghiệp hóa chất, v.v.

Kết quả là, việc tìm việc làm cho các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm trong 84 ngành nghề khác nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ trên trang web chính thức.

Để thay thế cho Chương trình Nhà tuyển dụng được công nhận, có Chương trình Di động Quốc tế và Dòng Nhân tài Toàn cầu, hoàn toàn không yêu cầu LMIA.

Canada luôn tạo điều kiện dễ dàng hơn để thuê các chuyên gia nước ngoài với hy vọng giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng của đất nước. Gần đây, Bộ Di trú đã mở rộng chương trình dành cho người lao động bất hợp pháp trong lĩnh vực xây dựng với mục đích tương tự.

Nguồn
 • #Làm việc tại Canada
 • #Nhà tuyển dụng được công nhận
 • #Chương trình lao động nước ngoài tạm thời
 • #Giấy phép lao động Canada
 • #LMIA Canada
 • #Nhà tuyển dụng Canada
 • #Nhà tuyển dụng Canada