Review về việc học tại Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Canada (ILAC)

Review về việc học tại Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Canada (ILAC)

Trải nghiệm của khách hàng hiện đang tham gia khóa học tiếng Anh trực tuyến.

Học tiếng Anh là một khía cạnh rất quan trọng trong việc chuẩn bị nhập cư vào Canada. Cấp độ của bạn càng cao, bạn sẽ càng nhận được nhiều điểm trong hầu hết các chương trình nhập cư và bạn sẽ dễ dàng thích nghi hơn sau khi chuyển đi.

Chúng tôi đề nghị học tiếng Anh tại Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Canada (ILAC), một trong những trường ngôn ngữ lớn nhất trong nước. ILAC cung cấp các lớp học trực tuyến và ở Canada.

Chúng tôi đã nhận được phản hồi chi tiết về các lớp ILAC từ khách hàng Alexei của chúng tôi:

"Học ở ILAC rất thú vị. Mình được xếp vào nhóm Pre-Intermediate và 3-4 ngày đầu rất khó khăn. Việc học của mình bắt đầu bằng những bài kiểm tra được tổ chức 2 tuần một lần để xác định trình độ và tiến bộ trong học tập, và mình, Không quen với giọng nói của người Canada (giáo viên của chúng tôi là người Canada bản địa sinh ra ở Ontario), hầu như không hiểu giáo viên nói gì, cách duy nhất tôi biết họ muốn tôi làm là thông qua những hướng dẫn bằng văn bản đi kèm với mỗi nhiệm vụ. . May mắn là tôi đọc tốt hơn những cách hiểu khác.

Có lẽ đúng là trước khi học tại ILAC, trình độ tiếng Anh của bạn không được bằng 0. Tốt hơn hết bạn nên học tiếng Anh trước khi học tại ILAC vì khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thêm vào đó, chu trình học ở cấp độ nào cũng diễn ra liên tục, mỗi giáo viên dường như chỉ dạy cấp độ riêng của mình và khi bạn chuyển sang cấp độ học khác, giáo viên cũng sẽ thay đổi. Khi bắt đầu học, tôi đã ở cuối chu trình học, chúng tôi đã ở cuối sách giáo khoa.

Bài viết đầy đủ chỉ dành cho các thành viên của cộng đồng Immigrant.Today.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn để đọc nó miễn phí.

Đăng nhập vào trang web

  • #học tiếng Anh
  • #tiếng Anh ở Canada
  • #tiếng Anh trực tuyến
  • #ILAC
  • #trường ngoại ngữ ILAC
  • #tiếng Anh với người bản xứ
  • #các khóa học tiếng Anh trực tuyến
  • #tiếng Anh với giáo viên người Canada
  • #các khóa học tiếng Anh