Canada hiện chấp nhận kết quả của một bài kiểm tra ngôn ngữ khác

Canada hiện chấp nhận kết quả của một bài kiểm tra ngôn ngữ khác

Cuối cùng, giải pháp thay thế IELTS được chờ đợi từ lâu đã xuất hiện.

IRCC đã chính thức thông báo rằng kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2024, bài kiểm tra ngôn ngữ PTE Core của Pearson (hay còn gọi là Pearson Test of English) sẽ là một trong những bài kiểm tra được công nhận cho mục đích nhập cư. Ngoài ra, Bộ hiện nay cho phép sử dụng bản sao điện tử của kết quả kiểm tra ngôn ngữ.

Việc thêm một bài kiểm tra mới vào danh sách các bài kiểm tra mà Canada chấp nhận có ý nghĩa gì? Kết quả PTE Core đó có thể được sử dụng để xin giấy phép cư trú cùng với IELTS General Training hoặc CELPIP General Test.

Cả ba bài kiểm tra này đều phù hợp với mục đích nhập cư kinh tế, nghĩa là di chuyển theo các chương trình liên bang, tỉnh, người chăm sóc, <4>Thí điểm thực phẩm nông nghiệp, thí điểm cộng đồng nông thôn và miền bắc (RNIP), Dự án Lộ trình di chuyển kinh tế (EMPP), Chương trình nhập cư AtlanticQuebec các chương trình dành cho doanh nhân và tay nghề .

Quan trọng: Bài kiểm tra PTE Core mới không đủ điều kiện để xin thị thực du học. Theo Chương trình Sinh viên Quốc tế, Canada yêu cầu kết quả của các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh khác. Có sáu trong số đó: IELTS General, IELTS Academic, PTE Academic, TOEFEL, CAEL và CELPIP.

Bạn có thể đọc thông tin tổng quan chi tiết về bài kiểm tra ngôn ngữ mới của Pearson tại đây.

Bài viết đầy đủ chỉ dành cho các thành viên của cộng đồng Immigrant.Today.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn để đọc nó miễn phí.

Đăng nhập vào trang web

Nguồn
 • #Kiểm tra ngôn ngữ PTE Core
 • #nhập cư vào Canada
 • #kiểm tra ngôn ngữ để thường trú tại Canada
 • #Pearson Test of English
 • #nhập cư kinh tế Canada
 • #IELTS General Training
 • #CELPIP General Test
 • #PTE Academic
 • #TOEFL
 • #CAEL
 • #visa du học Canada
 • #bằng chứng tiếng Anh Canada
 • #Luật nhập cư Canada
 • #kết quả kiểm tra ngôn ngữ điện tử
 • #PTE Core review
 • #Pearson PTE để nhập cư vào Canada