Đánh giá cơ hội

Manitoba tổ chức buổi chiếu đầu tiên cho người Ukraine vào năm 2024

Manitoba tổ chức buổi chiếu đầu tiên cho người Ukraine vào năm 2024

Và gửi đi khá nhiều lời mời.

Vào ngày 30 tháng 1, tỉnh Manitoba đã tổ chức cuộc rút thăm nhập cư đặc biệt dành cho công dân Ukraine. Tổng cộng có 117 người đã nhận được lời mời.

Để nhận được lời mời, người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • là công dân Ukraine;
 • vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ với số điểm CLB từ 4 trở lên;
 • có mối liên hệ với Manitoba (người giới thiệu cộng đồng, người thân, công việc hoặc học tập trước đây tại tỉnh);
 • có bài kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ;
 • đạt ít nhất 60 điểm;
 • đáp ứng yêu cầu của dòng chuyên gia lành nghề từ nước ngoài, bao gồm đủ tiền để di dời.

Điều đó nói lên rằng, các quan chức cấp tỉnh nhắc nhở rằng những người sở hữu CUAET đã làm việc tại Manitoba ít nhất sáu tháng trong bất kỳ ngành nghề nào đều đủ điều kiện để đăng ký theo diện Công nhân lành nghề Manitoba. Các cuộc rút thăm được tổ chức thường xuyên cho những người nộp đơn như vậy — ví dụ: gần đây nhất là vào ngày 1 tháng 1. Ngày 11Ngày 11 tháng 1 25.

Trước đây, Manitoba đã tổ chức tuyển chọn người Ukraine 29 tháng 12. Vào thời điểm đó, số lượng lời mời ít hơn một chút.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi lịch sử các cuộc tuyển chọn ở Manitoba để giúp bạn cập nhật thông tin mới nhất.

Bài viết đầy đủ chỉ dành cho các thành viên của cộng đồng Immigrant.Today.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn để đọc nó miễn phí.

Đăng nhập vào trang web

Nguồn
 • #Nhập cư Manitoba
 • #nhập cư Manitoba
 • #thường trú tại Manitoba tại Canada
 • #Manitoba PMP
 • #chương trình nhập cư cấp tỉnh Manitoba
 • #chương trình nhập cư Manitoba
 • #nhập cư vào Canada thông qua MPNP
 • #nhập cư vào Canada dành cho chuyên gia
 • #nhập cư vào Canada cho sinh viên tốt nghiệp
 • #sàng lọc nhập cư Manitoba
 • #sàng lọc nhập cư vào Canada
 • #MPNP
 • #Công nhân lành nghề ở Manitoba
 • #nhập cư vào Canada cho người Ukraina
 • #chuyển đến Canada cho người Ukraine
 • #thường trú tại Canada cho người Ukraine
 • #nhập cư vào Canada từ Ukraine.