Cập nhật các quy định để xin giấy phép cư trú cho người nhập cư đến khi còn là trẻ vị thành niên

Cập nhật các quy định để xin giấy phép cư trú cho người nhập cư đến khi còn là trẻ vị thành niên

Chính phủ Canada đang mở cửa đón nhận trẻ vị thành niên nhập cư và gia đình của họ.

Rất khó để có được tình trạng thường trú ở Canada nếu bạn bị cấm nhập cảnh vào quốc gia này. Điều này trở thành một vấn đề đối với những người đến Canada khi còn là trẻ vị thành niên nhưng chưa bao giờ trở thành thường trú nhân hoặc công dân và hiện không thể tham gia các chương trình. Một số người trong số này đang bị đe dọa trục xuất.

Chính quyền Canada bày tỏ lo ngại về tính dễ bị tổn thương của những người này và quyết định cập nhật Đạo luật bảo vệ người nhập cư và tị nạn. Chính sách mới của chính phủ cung cấp khả năng trở thành thường trú nhân cho công dân nước ngoài đủ điều kiện và gia đình họ ở Canada.

Bây giờ ai có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép cư trú?

Người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu sau:

 • vào Canada trước 19 tuổi;
 • có mặt thực tế tại Canada vào thời điểm nộp đơn VÀ tại thời điểm xin giấy phép cư trú;
 • đã sống ở Canada ít nhất ba năm tính đến thời điểm nộp đơn;
 • đã sống ở Canada từ 19 tuổi (nếu trên 19 tuổi);
 • đã chịu trách nhiệm pháp lý của cơ quan chăm sóc gia đình và trẻ em công lập trong ít nhất 1 năm;
 • sẽ sống ở Canada bên ngoài Quebec;
 • không có lệnh cấm nhập cảnh hoặc có lệnh cấm vì một số lý do hạn chế (xem trang web chính thức);
 • không phải là người được đề cập tại Điều 1, Mục F của Công ước liên quan đến Địa vị của Người Tị nạn (đã phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và những tội ác tương tự);
 • có giấy tờ hợp pháp để nhận dạng.

Thành viên gia đình của người nước ngoài đó cũng có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép cư trú nếu người đó có tên trong đơn, đang ở Canada và có các tài liệu phù hợp.

Ngày hết hạn

Những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 1 năm 2024 và sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 1 năm 2027. Chính sách công tạm thời này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Tất cả các đơn đăng ký nhận được trước khi hết hạn hoặc bị thu hồi sớm sẽ được xử lý theo chính sách công.

Bài viết đầy đủ chỉ dành cho các thành viên của cộng đồng Immigrant.Today.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn để đọc nó miễn phí.

Đăng nhập vào trang web

Nguồn, Nguồn, Nguồn
 • #Canada
 • #nhập cư vào Canada
 • #đạo luật bảo vệ người tị nạn Canada
 • #xin thường trú tại Canada
 • #chương trình nhập cư Canada
 • #yêu cầu nhập cư Canada
 • #yêu cầu nhập cư Canada
 • #nhập cảnh vào Canada
 • #cấm du lịch Canada
 • #đe dọa trục xuất Canada
 • #chính sách di cư Canada
 • #công dân nước ngoài ở Canada
 • #thay đổi nhập cư Canada
 • #đơn xin thường trú Canada
 • #thay đổi nhập cư Canada
 • #đơn xin thường trú Canada