Đánh giá cơ hội

Các trường đại học và cao đẳng Canada

Các trường đại học và cao đẳng Canada

Canada có hàng trăm trường cao đẳng và đại học ở mọi tỉnh và vùng lãnh thổ. Sinh viên quốc tế thường chọn các trường nổi bật nhất.

Mặc dù không có bảng xếp hạng chính thức về các trường đại học ở Canada nhưng một số trường được biết đến nhiều hơn những trường khác:

 • Cao đẳng trăm năm
 • Cao đẳng Fanshawe
 • Cao đẳng George Brown
 • Cao đẳng Seneca
 • Cao đẳng Sheridan (trường này và tất cả các trường trên đều ở Ontario)
 • Cao đẳng Dawson Montréal
 • Cao đẳng LaSalle ở Montréal, Toronto và Vancouver
 • Cao đẳng cộng đồng New Brunswick ở Moncton
 • Cao đẳng cộng đồng Vancouver ở Vancouver

Tất cả các trường đại học được liệt kê ở trên đều nói tiếng Anh, ngoại trừ LaSalle cung cấp các chương trình bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Bạn có thể tìm thấy các chương trình cao đẳng và đại học bằng tiếng Pháp ở các tỉnh nói tiếng Anh cũng như các chương trình dạy tiếng Anh ở Quebec.

Các chuyên ngành phổ biến tại các trường cao đẳng Canada bao gồm nghệ thuật, quản lý kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh, thiết kế, kỹ thuật, công nghệ thông tin, báo chí và khách sạn.

Và đây là 10 trường đại học tốt nhất Canada theo QS World University Ratings:

 • Đại học McGill, Montréal
 • Đại học Toronto, Toronto
 • Đại học British Columbia, Vancouver và Kelowna
 • Đại học Alberta, Edmonton
 • Đại học Montréal, Montréal
 • Đại học McMaster, Hamilton
 • Đại học Waterloo, Waterloo
 • Đại học phương Tây, Luân Đôn
 • Đại học Ottawa
 • Đại học Calgary, Calgary

Mỗi trường đại học cung cấp một số chương trình khác nhau. Ví dụ, các chương trình phổ biến nhất tại Đại học Toronto bao gồm điều dưỡng, các môn liên quan đến thể thao, nhân chủng học, thần học và nghiên cứu tôn giáo, giải phẫu và sinh lý học, chính sách và hành chính xã hội, địa lý, khoa học máy tính và hệ thống thông tin. Tất cả 10 trường đại học hàng đầu đều cung cấp các chương trình bằng tiếng Anh, ngoại trừ Đại học song ngữ McGill và Đại học Montreal.

Bài viết đầy đủ chỉ dành cho các thành viên của cộng đồng Immigrant.Today.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn để đọc nó miễn phí.

Đăng nhập vào trang web

 • #nhập cư vào Canada
 • #giáo dục ở Canada
 • #du học Canada
 • #cao đẳng ở Canada
 • #cao đẳng tốt nhất Canada
 • #đại học ở Canada
 • #10 trường đại học hàng đầu ở Canada
 • #MBA ở Canada